Liveuitzending

Het Rode Kruis.

Het Rode Kruis

Vraagstelling

Het Rode Kruis, een Nederlandse vereniging die bestaat uit een bestuur van 15 personen, organiseren enkele malen per jaar vergaderingen, webinars en livestreams. Wij begeleiden hen bij deze activiteiten met de vaste installatie die zij via ons gebruiken. De vergadering die gepland stond, was veel groter van omvang dan normaliter, waardoor zij aanvullende apparatuur nodig hadden om ook deze vergadering tot een succes te maken. 

Een aantal leden van de Internationale Federatie Red Cross (IFRC) uit Geneve zou deze vergadering bijwonen.  De IFRC is een overkoepelende organisatie die nationale afdelingen van Het Rode Kruis helpt met zaken als integriteit en beïnvloeding door overheden. Het zou daarom een belangrijke vergadering worden. Aan ons wederom de eer om ook deze online vergadering vlekkeloos te laten verlopen in Den Haag. 

De uitvoering

De 15 bestuursleden van Het Rode Kruis zaten allemaal in een U-opstelling en onderling op 1,5 meter afstand. Wij positioneerden 3 camera’s waarmee we iedereen goed in beeld konden brengen en plaatsten 7 microfoons die het geluid perfect opvingen. De 5 leden uit Geneve belden in via Microsoft Teams en wij zorgden voor de 6e deelnemer: ‘Red Cross The Hague’! De computers; één voor beeld- en geluidregistratie, één voor de verbinding met Microsoft Teams en daarnaast een geavanceerd mengpaneel voor optimale geluidservaring, zorgden voor een prettige ervaring!

Image

Resultaat

De online vergadering was een hybride vergadering, waarin werd gesproken, gediscussieerd en waarbij af en toe inbreng vanuit Geneve gevraagd werd. Na afloop van de bijeenkomst evalueerden de leden, waarbij door de deelnemers uit Geneve opgemerkt werd dat het een prettige en goede ervaring was, zeker ook omdat de techniek in perfect geregeld was.

Ook een Liveuitzending?
Help mij de juiste keuze te maken.

Nu is het tijd om de juiste keuze te maken! Met onze wizard zetten we jouw behoefte in de spotlights.
Neem contact op
Eeuwit Klink